175/65R14 Maloya Davos

 

Резултати от тестовете зима 2011
На сух път 2.5
На мокър път1 2.6
на сняг 2.5
на лед 2.4
Шум  3.7
Разход на гориво 2.1
Износване 2.0
Оценка на ADAC    задоволителна                  
1 за ниските оценки вижте "слабости"
Цена(Евро) 47-90
скоростен индекс Т
 

 

Критерии Тежест Оценка
На сухо 15% 2.5
Стабилност 40% 2.4
Управляемост 40% 2.5
Спиране 20% 2.8
На мокро1 30% 2.6
Спиране 30% 2.9
Аквапланинг надлъжно 20% 2.0
Аквапланинг напречно 10% 2.0
Управляемост 30% 3.0
В кръг / завой (странична стабилност) 10% 2.5
Сняг 20% 2.5
Спиране с ABS 40% 2.0
Газене на сняг 20% 3.0
Пътническо каране 40% 2.5
Лед 10% 2.4
Спиране с ABS 60% 2.5
Странична стабилност 40% 2.3
Шум / комфорт 5% 3.7
Вътрешен шум 50% 2.8
Външен шум 50% 4.6
Разход на гориво 10% 2.1
Износване 10% 2.0
ADAC ОЦЕНКА        
1за ниската оценка вижте "слабостите"

Слабости недостатъци
   Лека слабост в мокро (което води до намаляване на оценката)