175/65R14 ЕКА Tecar Super Grip 7

 

 

Резултати от тестовете зима 2011
На сух път1 2.8
На мокър път2 2.7
на сняг 2.0
на лед 2.4
Шум  3.0
Разход на гориво 1.9
Износване 3.0
Оценка на ADAC    задоволителна                  

1 за ниските оценки вижте "слабости"

2 за ниските оценки вижте "слабости"

Цена(Евро) 69
скоростен индекс Т
 

 

Критерии Тежест Оценка
На сухо1 15% 2.8
Стабилност 40% 2.8
Управляемост 40% 2.9
Спиране 20% 2.8
На мокро2 30% 2.7
Спиране 30% 2.9
Аквапланинг надлъжно 20% 2.0
Аквапланинг напречно 10% 2.0
Управляемост 30% 3.0
В кръг / завой (странична стабилност) 10% 3.0
Сняг 20% 2.0
Спиране с ABS 40% 2.0
Газене на сняг 20% 2.0
Пътническо каране 40% 2.0
Лед 10% 2.4
Спиране с ABS 60% 2.3
Странична стабилност 40% 2.5
Шум / комфорт 5% 3.0
Вътрешен шум 50% 2.8
Външен шум 50% 3.3
Разход на гориво 10% 1.9
Износване 10% 2.0
ADAC ОЦЕНКА        

1за ниската оценка вижте "слабостите"

2за ниската оценка вижте "слабостите"


Основни предимства
   добра  в почти всички дисциплини свързани с безопасността

Слабости недостатъци

   леки слабости на сухо и на мокро (което води до по-ниската оценка)