гуми Petlas  

PETLAS от вчера до днес (хронология)

За PETLAS се заговаря след мирната операция в Кипър през 1974г, когато военните самолети участващи в операцията не могат да получат гуми за окомплектоване.

Поради това през 1976г е реализирана първата копка - следва дълъг инвестиционен период, цели 14 години, и накрая започва производство на гуми през 1990 година.

В същата година заводът е включен в приватизационна програма на правителството, която продължава до 1997 година. През този период не са направени никакви инвестиции. През 1994 г. заводът е затворен за известно време, но благодарение на реакцията на местното население е пуснат отново.

"KOMBASSAN GROUP" закупува завода през 1997 г. но през следващите 8 години също не е имало съществени инвестиции.

През март 2005 "Абдулкадир Йозджан Груп" купува PETLAS FACTORY от "KOMBASSAN GROUP" и още същата година инвестира 50 милиона щатски долара. Основно с тези инвестиции са изградени линиите за гуми за леки и лекотоварни автомобили.ч 

PETLAS е разположен на 2 млн. кв.м площ с 200,000 кв.м. покрита площ.

Производствен капацитет и инвестиции

В периода 1990-1997г. PETLAS работи на 35-40% от капацитета си и на 50% за периода 1997-2005.

Производството на гуми нараства до 70% през 2006 г., 75% през 2007 г., 80% през 2008 г., 85% през 2009 г. и 90% през 2010 година.

След инвестицията от 50 млн. долара в линия за производство на гуми за леки и лекотоварни автомобили, новите продуктите са добре приети на пазара, поради много доброто им качество на изпълнение. Поради тази причина капацитета се оказва недостатъчен за търсенето и ръководството на компанията решава да направи допълнителни инвестиции от 170 млн. долара.

След пълното оползотворяване на инвестицията, общият капацитет на завода ще достигне до производство на 120,000 гуми/годишно.

Целта на Петлас е да се увеличат каналите за продажба, по-специално износа и да се използва напълно производствения капацитет.

ПЕРСОНАЛ

През 1997 г. производственият капацитет е 33% и в производството са заети 926 човека. В края на 2009 г. капацитетът е увеличен до 85% и общия брой работници нараства на 1400.

В края на инвестиционния период се планира заетите в PETLAS да достигнат до 2250 човека, за да се оползотвори пълния капацитет на производството.

ВС ГУМИ

Петлас е единственият производител на гуми в Турция който не използва чужди капитали, а също и единственият производител който произвежда гуми за самолети. Целта на създаване на фабриката на PETLAS е да се произвеждат самолетни гуми за Турските военно въздушни сили и да се осигури доставката до тях.

Капацитета на Петлас далече надхвърля търсенето от ВВС количество. Поради тази причина маркетинговата дейност на фирмата е насочена към износа на тези гуми и по специално за самолетите F 16.

От друга страна фирмата произвежда и специализирани гуми за бронирани автомобили на армията и жандармерията.

Новите собственици на PETLAS са направили необходимите инвестиции, така че PETLAS да могат да бъдат конкурентноспособни както в Турция, така и на световните пазари. Неоценима помощ оказват и служителите, които работят ден и нощ, за постигането на тази цел.