Fulda EcoControl
осигурява кратък спирачен път, отличен пробег и икономия на гориво, накратко казано – отлично качество за цената си.
Ключови предимства
КРАТЪК СПИРАЧЕН ПЪТ
Благодарение на новата силика смес EсоControl позволява да се съкрати спирачния път. При вътрешен тест на спирачните възможности, EcoControl спря на мокра повърхност с около 60 см по-рано от основния си конкурент и с около 5,5 м спрямо неговия предшественик.
ОТЛИЧНО КАЧЕСТВO
Поради своя удължен пробег, EcoControl има по-ниска себестойност на на км спрямо своята основна конкуренция.

В тази категория няма продукти.