Sava е един от най-големите и успешни производители на гуми в Централна Европа. Осигурява богата гама от гуми за леки, SUV и лекотоварни автомобили, и камиони. Корените на Sava водят началото си от малката територия на Словения, за да обгърнат цяла Европа, дори и други континенти.
     Гумите на Sava се произвеждат в различни заводи в Европа. Много гуми, обаче все още се произвеждат в завода-майка в Словения, който е модерна сграда, специализирана в производството на летни и зимни високоскоростни гуми за леки автомобили.

Sava - гуми с европейско качество

Когато купувате гуми Sava знаете, че правите добър избор - добър избор, който произлиза от европейското наследство и е базиран на технологията на Goodyear. Гумите на Sava се предлагат на разумна цена и имат отлично поведение. Гумите Sava се произвеждат от високообучен и опитен персонал с помощта на най-модерно производствено оборудване. Всички гуми Sava преминават през внимателно тестване на качеството в завода в Словения преди да се изпратят до различни части на Европа. Можете да бъдете сигурни, че всяка гума Sava отговаря на строги стандарти за качество.
Всички гуми за леки автомобили на Sava са с гарантирана изработка и материали или отнасящи се до структурата условия в съответствие с гаранционните условия на Sava EMEA. Приложимите в дадена страна гаранционни правила и условия може да се получат от доставчика на гуми в съответната страна при молба.

Sava – осъществено с технологията Goodyear

Заводът на Sava в Кран - Словения е измежду най-модерните сгради в Европа. Този завод не произвежда само високоскоростни и зимни гуми за автомобили, но и за други средни и първокласни марки на Goodyear с помощта на модерна технология.
 Годишното производство на завода Sava в Словения е около 8 милиона гуми. Почти същият брой гуми Sava се продава годишно по света. За Sava работят повече от 1,600 работници и служители в Европа.

Отличени с награди за производство 

1999- ISO сертификат за системата за управление на околната среда 
2001- ISO сертификат за управление на качеството в автомобилната промишленост 
2002- OHSAS сертификат за управление на безопасни условия на труд 
2003- BPMS сертификат (съчетава стандарти за качество, защита на околната среда и безопасни условия на труд) - пръв в света 
2003- Награда за най-добра работна среда в големи компании в Словения 2003- Нов ISO сертификат за системи за управление на околната среда 
2003- Нов OHSAS сертификат за безопасни условия на труд 
2004- Награда за екологично чиста фирма 
2009- ISO сертификат за дизайн, разработки и управление на качеството в производството 
 
гуми Sava

 

Центърът за дистрибуция в Кран

Построена през 2002 г. с разгърната площ 17,100 кв. м., тази сграда служи за основен център на дистрибуцията в югоизточна Европа, като е в състояние да побира до един милион гуми за леки автомобили. Строителството на центъра за дистрибуция е съществено за бъдещото развитие на фирмата на пазара, за укрепването на нейните конкурентни предимства и използване на пазарните възможности.