Заводът за автомобилни гуми TIGAR, разположен в гр.Пирот, Сърбия, бивша Югославия, започва да работи през 1935 г. като фабрика за каучукови изделия.

През 1959 г. той е преустроен в завод за производство на автомобилни гуми, в който работят 1 800 човека. В рамките на пет години производството достигна 1,6 млн. гуми годишно. В момента TIGAR - Холдинг е акционерно дружество, което произвежда 4 млн. гуми годишно.
През 1972 г. заводът започва производство на радиални гуми. Важен момент в развитието на завода е подписването през 1974 на споразумение за техническо сътрудничество с американския производител на автомобилни гуми BF Goodrich, което прави възможно модернизирането на производството и разработване на нови висококачествени продукти, които да осигурят търсенето на продукцията на международния пазар. В рамките на това сътрудничество в Джаксънвил отвори врати американски клон на TIGAR-Америка. 

Развивайки сътрудничеството с най-големите производители на гуми в света, през1997 TIGAR подписва дългосрочно споразумение относно изпълнението на съвместни проекти с MICHELIN, като по този начин Мишлен получават изключителните права да доставят продукти на TIGAR на пазара в Северна Америка. В завода се внедрява система за контрол на качеството, същата като в заводите на MICHELIN и получава ISO 9001 сертификация.
Холдингът непрекъснато увеличава средствата за инвестиционни програми към развитие на производството и научни изследвания. Точното планиране на производството и внимателния анализ на пазарните условия позволява на сръбските производители да получат място на едни от най-богатите и взискателни пазари на автомобилни гуми в Западна Европа и Северна Америка. В момента компанията изнася автомобилни гуми за повече от 50 страни.
Новото производство на завода и по-специално моделите Prima и WinterA вече се предоставят за продажба и на пазарите на бившите социалистически страни.