Автогуми Riken

Riken е популярна марка гуми собственост на Michelin. Първоначално базирана в Япония, Riken Gomu Industry работи в областта на физическите науки и химически изследвания от 1917 г. По-късно, компанията разнообразява дейността си и се впуска в производството на автомобилни гуми под името и марката RIKEN. Името всъщност е абревиатура на "Riken Gomu", оригиналното име на компанията. През 1979г. фирмата RIKEN започва износ на автомобилни гуми за Съединените щати. След това, компанията се развива много бързо и започва да изнася гуми и за Европа, като се превръща в пълноправен  производител на автомобилни гуми. През 1992 г., RIKEN е регистрирана като марка на компанията Michelin Okamoto Tire Corporation. След придобиването от Michelin, марката започва да се произнася като RIKEN, по американския начин. 

Групата Michelin и нейното дъщерно дружество Tigar Tyres подписват договор през 2014г да се разшири производствения капацитет на завода Tigar Tyres в Пирот, който се намира на 300 км югоизточно от Белград.
Договорът се отнася за увеличаване на производствения капацитет на завода от 8 милиона гуми в 2012-12 000 000 гуми в края на годината 2016. Заводът произвежда и ще продължи да произвежда изключително гуми от нисък клас, които се продават под марките Tigar, Корморан и RIKEN, всички от които са в портфолиото на Michelin Group. Разширението на завода е започнато в началото на 2013 г. и първите гуми трябва да излязат от новите производствени линии в средата на 2015 г. Повечето от гуми, произведени от завода в Пирот ще доставят за бързоразвиващите се руски пазари, както и на пазарите в Централна и Източна Европа, Африка и Близкия изток. Като цяло проектът ще представлява инвестиция от € 170 милиона за периода 2012-2016. В дългосрочен план, новото звено ще доведе до създаването на 700 работни места в Пирот.