Нова революционна система за производство на гуми от Bridgestone

01 юли петък, 2016

Bridgestone представя нова революционна система за асемблиране на гуми

Bridgestone Corporation обяви внедряването на нова система за асемблиране на гуми1, наречена EXAMATION2, във водещата си фабрика в Хиконе. Създадена, за да повиши още повече качеството и производителността на технологиите за производство на гуми, модерната система съчетава патентованите информационни и комуникационни технологии на Bridgestone с изкуствен интелект. Bridgestone възнамерява да използва системата в съществуващи и нови фабрики на компанията в цял свят с цел повишаване на конкурентоспособността на производствените дейности, а и за да даде възможност на Bridgestone Group да предложи продукти с още по-високо качество на широк кръг от потребители.

Bridgestone започва да проучва и разработва производствените системи, използващи информационните, комуникационни и други иновативни технологии, в края на 90-те години с цел създаването на по-функционални гуми и подобряване на качеството. През 2002 г. компанията разработва производствената система BIRD, първата в света система за пълна автоматизация на производствените процеси – от компонентите до инспекцията на крайния продукт. Системата също така позволява извършването на мониторинг в реално време на условията в производствените обекти.

Новата система EXAMATION съчетава осъвременени версии на използваните в BIRD информационни и комуникационни технологии с нови фирмени технологии, базирани на концепциите Bridgestone Intelligent Office BIO и Bridgestone Intelligent Device BID. BIO*3 и BID*4 са нови технологии за анализ на данни, използващи цялостната експертиза на Bridgestone в една от основните технологични дейности на компанията, а именно преработката на високополимерни (каучукови) комплексни материали. Технологиите използват и фирмени алгоритми, изготвени посредством съчетаването на анализи на големи данни, събрани от производствените процеси, с техниките и опита на експертите на Bridgestone в тези процеси.

Въз основа на алгоритмите, надвишаващи предоставяните досега аналитични данни от BIO, BID въвежда уникален изкуствен интелект, които осъществява автоматичен контрол на производствените системи и позволява автоматичното управление на производствените процеси, контрол на качеството и други процедури, които до този момент зависеха от човешки умения. Системата ни позволява да сведем до минимум различните несъответствия в производствения процес, произтичащи от разликите в човешките възможности, както и да реализираме невиждани до този момент нива на прецизност в производството. Освен това данните, събрани от тази система, ще бъдат използвани в съчетание с данни за съществуващите машини за асемблиране на гуми, процесите преди и след асемблиране, както и други дейности и продукти, с цел подобряване на цялостното качество на процедурите във фабриките.

Характеристики на революционната система за асемблиране на гуми EXAMATION:

AI tyre assembling system

1. Подобрено качество

Системата EXAMATION е оборудвана с изкуствен интелект, използващ сензори за измерване на параметрите на отделните гуми на базата на 480 показателя за качество. EXAMATION използва тази информация, за да контролира производствените процеси в реално време и да гарантира, че всички компоненти се съединяват при идеални условия. Системата допринася за поддържането на свръхвисоки нива на прецизност в производството, което от своя страна води до подобрение от над 15% в осигуряването на еднородност на гумите в сравнение с конвенционалния производствен процес.

AI tyre assembling system_detail

2. Висока производителност

Конвенционалният производствен процес включва наслагването на всички компоненти в един барабан. Това означава, че следващата стъпка от процеса не може да започне преди да е приключило наслагването, което от своя страна води до удължаване на производствения цикъл. Междувременно системата EXAMATION използва многобарабанен процес, в който множество барабани се използват за едновременното ускоряване на процесите по асемблирането на няколко части, което увеличава двойно производителността в сравнение с конвенционалните процедури. 

3. Автоматизирани процеси без нуждата от умения

Конвенционалните процедури са разработени с идеята, че асемблирането ще се извършва на ръка, което превръща трансферът на умения и обучението в ключови аспекти на производствения процес. Системата EXAMATION обаче позволява автоматизирането на тези процеси, както и на контрола на качеството, които до момента зависеха от ръчен труд. В резултат системата елиминира различните несъответствия при този труд с цел постигането на по-високи нива на качество и ефективност.

*1.Асемблиране: процес в производството на гуми посредством асемблирането на каучук, пояси, кордове и други компоненти.

*2. EXAMATION:Търговска марка на Bridgestone, чието име представлява комбинация от думите: Evolutional (еволюционен), revolutionary (X) (революционен), Attractive (атрактивен) и AutoMATION (автоматизация)

*3. Bridgestone Intelligent Оffice BIO:Нови технологии за съчетаването на експлоатационни и проектни данни с уникални технологии на Bridgestone за създаването на алгоритми, надхвърлящи границите на предишните ни познания.

*4.  Bridgestone Intelligent Device BID:Нови технологии за автоматизираното управление на производствени системи на базата на алгоритми, постигащи т. нар. “Dan-Totsu” (водещо) ниво на производствените възможности

За фабриката в Хиконе

1. Адрес: 211 Такамия, Хиконе, префектура Шига

2. Представител: Казуаки Иное

3. Въвеждане в експлоатация: март 1968 г.

4. Служители: 1 476 (от 31 декември 2015 г.)

5. Площ: около 656 000 m2

6. Производство: Радиални гуми за леки и лекотоварни автомобили

Публикувано от: Даниел Йорданов