Новата не-пневматична гума от Bridgestone

12 декември понеделник, 2011

Гума без въздух под налягане на Бриджстон

 

Bridgestone обяви концепия за развитие на не-пневматични гуми (Airless). Нови екологични технологии за гуми на бъдещето.

        В Токио  на 29 ноември, 2011 - Bridgestone Corporation обяви, че е разработила  концепция за гума без въздух/т.е. без налягане/, която може да се окаже, че е жизнеспособна и по-щадяща околната среда, алтернатива на конвенционалните автомобилни гуми в бъдеще.
        Екологичната мисия на Bridgestone, посочва целта на компанията да допринесе за по-устойчиво общество, с особен акцент в три области - екологично съхранение и опазване на природните ресурси и намаляване на въглеродните емисии в атмосферата. В подкрепа на мисията, Bridgestone работи по различни проекти, като този за не-пневматична гума, които в крайна сметка ще допринесат за по-здравословна околна среда,  не само настоящите, но и бъдещите поколения.
       Не-пневматичните гуми оказват по-малко вредно въздействие върху околната среда в сравнение с конвенционалните гуми днес, но поради това, че такива концептуални гуми е непрактично да се произвеждат за масовия пазар. Бриджстоун разработва тази технология с цел практическото и прилагане в малко по-далечно бъдеще.

Особености на технологията за не-пневматична автомобилна гума.


     Уникална структура от спици, по протежението на вътрешната страна на гумата поддържа теглото на превозното средство, като отпада необходимостта от периодично помпане на гумите с въздух, което означава, че гумите изискват значително по-малка поддръжка. В същото време отпадат притесненията от пробиви и загубата на въздух. В допълнение на конструкцията от спици рамката на гумата е направена от термопластична смола за многократна употреба завършваща с каучук в частта на протектора. Всички материали, използвани за направата на гумите са 100% рециклируеми. В резултат на това гумите поставят нов стандарт по отношение на опазването на околната среда, сигурноста и комфорта.

      Bridgestone продължава да развива тази технология с цел постигане на един завършен процес, който активно да максимизира повторното  използването на ресурси от износени гуми, в нови гуми и използването на рециклируеми ресурси.

По материали на Нюз рума на Bridgestone
Публикувано от: administrator