Край на досадното помпене на гумите

03 октомври сряда, 2012

Air Maintenance Technology from Goodyear

     През изминалата 2012 година изследователите от развойния център на Goodyear са работили упорито върху развитието на една нова технология за гуми които сами поддържат налягането вътре в тях без необходимостта от външно напомване. Тази технология ще доведе до икономия на гориво както и премахване на необходимоства от външно донапомпване на гумата през целия период на експлоатацията и.

  

    Технологията на Goodyear наречена Air Maintenance Technology /ATM/ позволява поддържането на едно постоянно оптимално налягане на автомобилната гума, без използването на външни помпи, електроника или намеса на водача. Поддържането на оптимално налягане ще доведе до икономия на гориво, удължен живот на протектора както и подобрена производителност на гумата.     През изминалата 2012 година изследователите от развойния център на Goodyear са работили упорито върху развитието на една нова технология за гуми които сами поддържат налягането вътре в тях без необходимостта от външно напомване. Тя ще доведе до икономия на гориво както и премахване на необходимоства от външно донапомпване на гумата през целия период на експлоатацията и.

      Тази технология на Goodyear наречена Air Maintenance Technology /ATM/ позволява поддържането на едно постоянно оптимално налягане на автомобилната гума, без използването на външни помпи, електроника или намеса на водача. Поддържането на оптимално налягане ще доведе до икономия на гориво, удължен живот на протектора както и подобрена производителност на гумата.

Ключови предимства за потребителя от използването на гуми произведени с тази технология:

Намален разход на гориво

Правилното налягане на гумата е от ключово значение за разхода на гориво. Смята се, че за всеки 0.5 bar /50kPa/ по-ниско налягане в гумата се губи 1% пробег в км на литър. Ако на пръв поглед 1% от пробега изглежда незначително то на един собственик на камион това би довело до икономии от 765 евро от гориво. Това е пресметнато на база на разхода на гориво на камион който разходва 35литра на 100км и годишно изминава 150 000 км. при средна цена на горивото на литър 1.402 евро.

Удължен пробег

Очакванията са АТМ да играе изключително важна роля в удължаване живота на протектора на автомобилните гуми. Гуми които са с 10% по-ниско налягане, намаляват живота на протектора си с 9-13%. При използването на гуми произведени по технологията за самонапомпващите се гуми на Гудиар, собствениците на автомобилни паркове ще могат да използват пълния потенциал на гумите.

Оптимизиране на характеристиките

Правилното напомпване на гумите е подпомага поддържането на управляемостта на автомобила на оптимални нива. По-ниското налягане означава по-неравномерно разпределение на натиска на гумата върху пътя. От друга страна се намалява частта от протектора която е в пряк контакт с пътната настилка което може да доведе до нарушаване целостта на каркаса на гумата което е от ключово значение за рециклирането на гумите.

     Гумите а товарните камиони представляват по-голямо предизвикателство за технологията ATM, поради факта, че работят при по-високо налягане и изминават по-голям пробег и носят много по-големи товари. Гумите за товарни автомобили работят при по-високо вътрешно налягане от порядъка на 850кPa срещу 250кРа за гумите на леките автомобили. Това се явява доста голямо предизвикателство за напомпващата система. Технологията АТМ за гумите на товарните автомобили е така проектиране, че да може да се използва и след регенериране на гумата.

     Прототипа на гумите по тази технология са произведени в завода на Гудиар в Топека, Канзас САЩ и проведените тестове показват, че самонапомващата система на тези гуми работи успешно. Гумите произведени по тази технология могат да се видят на изложението IAA за товарни автомобили 2012 в Хановер, Германия на щанда на Гудиар в зала №12 щанд В22 провеждано от 20 до 27 септември 2012г.

През следващата година ще бъдат тествани и при клиентите за да бъдат събрани по-пълни и допълнителни данни за поведението на гумите произведени по новата технология.

По материали на пресцентъра на Гудиар

Публикувано от: Администратор