Нов дистрибуционен център на гуми Матадор в гр.Пухов

10 май петък, 2013

Завършено е строителството на нов дистрибуционен център за гуми на Матадор в гр.Пухов. Последния участък е въведен в експлоатация през април 2013г.

Последния трети етап от строителството на дистрибуционен център в гр.Пухов включва изграждането на три участъка, предназначени за складиране на гуми за леки и товарни автомобили, десетки товарни рампи за зонова експедиция и допълнителни помещения.
gumi-Matador-new-distribushe-centrum

     Първите два участъка включващи склада и товарните рампи се използват  от 2 януари 2013г. а последния трети участък се използва от края на месец Април. С неговото пускане в експлоатация общия брой на товарните рампи на дистрибуционния център се увеличава на 35, с което се позволява в бъдеще все по-голямо количество гуми да достига до крайните клиенти и в същото време се оптимизират логистичните процеси по отношение на готовите гуми. 

     Като начало се подбрява процеса на транспортиране на автомобилните гуми между отделните участъци по открити територии на склада. Следващата голяма стъпка в организацията на съхраняването на гумите в склада е възможността за оптимизиране на разместванията на различните групи гуми в склада, като се минимизират разстоянията между мястото на складиране, палетизиране, подготовка за експедиране и товарене.

 

     В новите секции на склада ще бъдат съхранявани основно гумите предназначени за първоначално вграждане.

      С реализирането на този етап се приключва изграждането на дистрибуционния център за гуми на територията на завода. Следващите разширения на складовите площи необходими за увеличавене на мощностите на завода ще бъдат възможни единствено чрез изграждането на нови корпуси или наемането на склодови помещения но извън територията на завода.

По материали на пресцентъра на Матадор

Публикувано от: Даниел Йорданов