Гуми Appolo придобива Cooper

18 юли четвъртък, 2013

Производителите на гуми Аполо стават собственици и на Купър

Компаниите Apollo Tyres Ltd. и Cooper Tire Ltd&Rubber Company обявиха окончателното изпълнение на споразумението за сливане, при което дъщерно дружество изцяло собственост на Apollo ще придобие Cooper, като паричната стойност на сделката е приблизително ( 2,5 млрд. USD).

Apollo-aquires-Cooper

     Това стратегическо сливане ще обедини две компании със силно допълващи се марки, географско присъствие и технологична екипировка, за създаване на глобален лидер в производството на автомобилни гуми и тяхната дистрибуция. Обединената компания ще бъде седмата в света, компания за произвоство на гуми, и ще има по-силно присъствие в бързо развиващите се крайни пазари на четири континента. С комбиниран общ обем на продажбите от 6.60 милиарда щатски долара през 2012 г., обединената компания ще има пълна гама от марки и по-голяма способност да отговори на нуждите на клиентите в световен мащаб.
    Това сливане, се очаква да доведе до създаване на допълнителна стойност за около 80 - 120000000 USD годишно. Тези текущи ползи се очакват да бъдат напълно постигнати след три години и произлизат от създаването на нови работни места, ползи от доставки и снабдители, технология, продукт за оптимизация и подобрения на производството. Очаква се сделката да доведе веднага до увеличаване на приходите на компанията Apollo. 
     Onkar S Kanwar, председател на Apollo Гуми Ltd, заявява: "Тази трансформационна сделката осигурява безпрецедентна възможност да се обслужват клиентите ни в множество географски региони в развитите, и бързо разрастващите се, нововъзникващи пазари по света. Купър е едно от най-уважаваните имена в производството на автомобилните гуми, има широка мрежа за дистрибуция и производствена инфраструктура, и притежава силно присъствие в Северна Америка и Китай. Обединената компания ще бъде в уникалната позиция да се появи на големи, установени пазари, като тези на Съединените щати и Европейския съюз, както и такива бързоразвиващи се пазари на Индия, Китай, Африка, и Латинска Америка, където има значителен потенциал за допълнителен растеж. Нашето портфолио от марки и продукти ще бъде сред на добрите в индустрията за производство на автомобилни гуми. "
      Roy Armes, главен изпълнителен директор и председател на Купър, заявява: "Това е убедителна сделка, която е в най-добрия интерес на акционерите на Купър и предлага атрактивни ползи за нашите клиенти и служители. Наблюдавахме успешната трансформация на Аполо в света на глобалните производители на автомобилни гуми, където те се ползват с голямо уважение както компанията така и нейното ръководство. Заедно, нашите две организации нямат почти никакво географско припокриване и това им осигурява значителни възможности за растеж. Ние споделяме ангажимента на Аполо за иновации, качество и обслужване на клиентите, както и за основните ценности на безопасност, устойчивост на околната среда, развитието на нашия народ и връщане на нашите общности.

 
 
 
Публикувано от: Даниел Йорданов