Бъдещето на свързаните превозни средства според Cisco и Continen

08 август четвъртък, 2013

Според концепцията на Continental и Cisco - съвременните автомобили трябва да предлагат висока скорост, надеждност и високо защитена мрежова свързаност, която да позволява на шофьорите да поддържат безпроблемна връзка по време на пътуване.

     Във тази връзка производителите на автомобили и доставчиците на оборудване от цял свят се стремят да вградят съвременни и модерни функции, във своите автомобили които да подпомагат собствениците и шофьорите на тези превозни средства при пътуване. Такива помощни функции: като получаване от шофьора информация за трафика и навигацията в реално време;  възможност за пасажерите да гледат филми в реално време от мрежови бази данни; възможст за производителите на автомоилите да опресняват софтуера на автомобила дистанционно през мрежата; до функицята за автоматизирани безпилотни автомобили. Постигането на тези идеи изисква превозното средство да комуникира с външния свят, посредством непрекъсната безжична връзка през интернет. Затова Cisco и Continental представиха доказателства за възможностите на тази концепция за свързаните автомобили на семинари в Центъра за автомобилни изследвания на Континентал.

     Тази съвместна демонстрация на концепцията за свързаните превозни средства използва оборудване със сигурна, безжична мрежова технология и идва в отговоро на все по-нарастващите изисквания за свързаните автомобили. Continntal полагат основите на внедряването на такива иновативни функции в автомобилите които ще доведат до множество ползи и приятни изживявания за пътниците, чрез използването на една надждна и сигурна цифрова свързаност със външния свят, извън превозното средство. Устройствата на Cisco от корпоративен клас, ще изградят надеждна и сигурна безжична мрежа, която ще свърже пътниците с правилната мрежа базирана на тяхното разположение на пътя и според техните потребителски предпочитания.

     На базата на така представената концепция, Континентал и Циско ще продължат заедно своята работа, за да предложат иновативни решения зо постигането на тази цел-мрежовата свързаност на автомобилите с външния свят.

Висока скорост и надеждна мрежова свързаност

     Когато автомобила е в движение трябва да се осигурява приоритет на критичните нужди на шофьор и пътниците за връзка с мрежата. За тази цел софтуер на Cisco разположен вътре в автомобила, ще осигурява безпроблемното превключване между наличините 3G, 4G и други безжични мрежи базирано на цената, качеството и предпочитанията на пътниците.

Повишена сигурност

     Разработката на Continental и Cisco за концептуално свързания автомобил, показва възможностите на автомобило производителите да осигурят същата сигурност на мрежата както в домашни условия. За целта Cisco предвиждат един защитен софтуерен шлюз, който осигурява всички възможности на стандартните Cisco мрежи и оптимизира всички комуникационни и мобилни връзки към и от превозното средство. Сигурността на комуникациите срещу кибер атаки става все по-важна, защото всичко важни функциии на превозното средство ще бъдат свързани с мрежовия достъп на автомобила.

Публикувано от: Даниел Йорданов