Доставка & Рекламации

Доставка:

  •       Доставката се осъществява с куриерски фирми на посочения от клиента адрес. Когато е поръчан и мобилен монтаж доставката се осъществява с мобилната монтажна на фирмата. Поръчаната стока се доставя на посочения от клиента адрес.
  •      Приемането става от клиента или трето лице от негово име, при положение, че то потвърди получаването и идентичността на поръчаната стока и/или заплати разходите по доставката, както и цената на стоката по указаните начини на плащане. Клиентът поема задължението да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.
  •      Поръчката на клиента се доставя на посочения от него адрес при условие, че адресът е посочен точно и е валиден. Поръчаната стока се доставя подходящо опакована и съгласно ползвания транспорт за доставка. В случай, че клиентът не бъде намерен на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в срока за изпълнение на доставката, поръчката се счита за отказана и www.gumitebg.com се освобождава от задължението си да изпълни доставката. В такива случаи, когато клиентът потвърди желанието си да получи поръчаната стока и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, той поема за своя сметка и допълнителните разходи по новата доставка.

При доставка можете да се откажете от стоките, в случаите когато: 

      Доставената стока явно не съответства на заявената и това може да се установи чрез обикновения й преглед;
при транспортирането на стоката, тя е била повредена.
     Рекламации след получаването на стоките се извършват съгласно условията описани в Гаранционната карта приложена към доставката.