Novex е частна марка автомобилни гуми на Ван Ден Бан Груп.
Добрата алтернатива на всички гуми за подмяна.