Размер на гумата

Има най-различни начини за изписване на размера на гумата. За начало ще ви запознаем с оразмеряването на гумите по европейската система, която намира най-голямо приложение за момента.

Размера на гумата се изписва на нейната страница като поредица от числа и символни знаци. Например P195/60R14 82H